Werkprogramma 2017

Vorig jaar is het meerjarig AWTI-werkprogramma 2016-2018 ‘Voorbij de Horizon’ vastgesteld. Het werkprogramma 2017 is hiervan afgeleid. Vanwege de kabinetswisseling in 2017 is er in het programma enige ruimte gehouden voor eventuele vragen van nieuwe bewindslieden.

In 2017 zijn de volgende adviestrajecten voorzien:

  • Toegepast onderzoek
  • WTI-diplomatie
  • Innovatief vermogen
  • Universiteiten en hogescholen
  • Nieuwe technologie