Flexibiliseren, differentiëren, scherper kiezen - Balans van de topsectoren 2016

Het advies ‘Flexibiliseren, differentiëren, scherper kiezen – Balans van de Topsectoren 2016’ is aangeboden aan minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ). De raad bepleit het voortzetten en doorontwikkelen van de Topsectorenaanpak. De aanpak moet worden opengesteld voor nieuwe initiatieven voor publiekprivate samenwerking en die op basis van heldere criteria te selecteren.

2016 Balans van de topsectoren