Advies: Flexibiliseren, differentiëren, scherper kiezen - Balans van de topsectoren 2016

De topsectorenaanpak is een manier van werken om publiekprivate samenwerking in triple helix-verband vorm te geven. Het is een extra faciliteit bovenop het generieke bedrijvenbeleid met een relatief beperkt budgettair beslag. Met de ontwikkeling hiervan is in allerlei domeinen een innovatieve manier van werken tot stand gebracht die zijn vruchten afwerpt. Daarom bevelen wij aan om deze aanpak niet alleen te continueren, maar ook verder te ontwikkelen en breder toe te passen op thema’s waar dat zinvol is.

Aanbieding advies Flexibiliseren, differentiëren, scherper kiezen
Aanbieding van het advies Flexibiliseren, differentiëren, scherper kiezen - Balans van de topsectoren 2016 aan minister Kamp van Economische Zaken door AWTI-voorzitter Uri Rosenthal en AWTI-raadslid Emmo Meijer.