Aantrekken van R&D: wat kan Nederland leren van andere landen?

In opdracht van de AWTI onderzocht Technopolis hoe verschillende landen (Canada, Denemarken, Duitsland, Ierland, Nederland en Zwitserland) proberen om (buitenlandse) investeringen in R&D aan te trekken. Daar blijken duidelijke verschillen tussen te zitten, qua doel, aanpak en effectiviteit. Dat levert interessante lessen op voor Nederland. Die staan in het rapport ‘R&D Attraction Networks dat gepubliceerd is op de AWTI-website. Dit rapport vormt input voor het advies over Science, Technology & Innovation Diplomacy waaraan de AWTI momenteel werkt.