Vangen, verwerken en verwaarden

Het aanbod van kennis neemt internationaal fors toe. Deze kennis kan leiden tot nieuwe inzichten in de wetenschap en tot innovaties binnen het bedrijfsleven. Maar dan moeten Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen wel in staat zijn de nieuwe kennis tot zich te nemen en te benutten. De AWTI concludeert in het advies ‘Vangen, verwerken en verwaarden’, dat het “kennisabsorptievermogen” van Nederland goed op peil is. Dit concludeert de AWTI in zijn advies Vangen, verwerken en verwaarden dat op 5 juli is verzonden naar de ministers Bussemaker (OCW) en Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW).

Vangen, verwerken en verwaarden