Advies: Vangen, verwerken en verwaarden - Over het belang van kennisabsorptievermogen

Het aanbod van kennis neemt fors toe. Het absorberen van die kennis leidt tot nieuwe inzichten in de wetenschap en innovaties. Essentieel is hierbij het vermogen om deze kennis te absorberen. De AWTI concludeert in het advies Vangen, verwerken en verwaarden, dat het kennisabsorptievermogen van Nederland goed op peil is.