Artikel - Nieuwe beroepen ontstaan, oude verdwijnen

Naar aanleiding van het advies Verwevenheid van onderwijs en hoger onderzoek hebben raadsmedewerkers Kathleen Torrance en Marcel Kleijn een artikel geschreven voor het het wetenschapsblad Th&ma. Tevens heeft voormalig AWTI-raadslid de heer Soete een interview gegeven over dit advies.