Artikel - Nieuwe beroepen ontstaan, oude verdwijnen

Naar aanleiding van het advies Verwevenheid van onderwijs en hoger onderzoek hebben raadsmedewerkers Kathleen Torrance en Marcel Kleijn een artikel geschreven voor het wetenschapsblad Th&ma.