Durven delen

Alle publiek gefinancierde wetenschappelijke publicaties (open access) moeten gratis beschikbaar zijn. Maar dit heeft vooral meerwaarde als die wetenschappelijke kennis ook echt toegankelijk is, voor de samenleving en voor bedrijven. Kennis moet niet alleen vindbaar maar ook overzichtelijk en begrijpelijk zijn. Daarvoor is een masterplan nodig. Dit concludeert de AWTI in zijn advies Durven delen, dat is aangeboden aan de ministers Bussemaker (OCW) en Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW).

Durven Delen omslagfoto
Durven Delen omslagfoto