Scriptie: Evaluatie van de topsector Energie vanuit een evolutionair perspectief

Lieke van Son (masterstudent Innovation Sciences, TU/e) deed van maart-augustus 2015 stageonderzoek bij de AWTI. De centrale vraag van haar master thesis is in hoeverre de topsector Energie leidt tot innovaties die bijdragen aan de energietransitie.

Een van de aanbevelingen in haar scriptie is om regelmatig te reflecteren over de grenzen van individuele TKI’s heen, zowel om de balans tussen selectie en diversiteit te verbeteren als om succesvolle innovatiepraktijken te reproduceren.

Scriptie - Evaluatie van de topsector Energie vanuit een evolutionair perspectief van Lieke van Son