Blijf scherp op continue ontwikkeling topsectorenaanpak

De overheid lijkt met de topsectorenaanpak op de goede weg. Toch is de mooie plaats van Nederland op internationale ranglijsten geen reden om tevreden achterover te leunen. Belangrijkste probleem van de aanpak is dat de financiering van crosssectorale thema’s nog steeds moeilijk is. Daarnaast is de TKI-toeslagregeling te weinig aantrekkelijk en het budget is te versnipperd. Dit zijn problemen die op korte termijn aangepakt moeten worden. Dit zegt de AWTI in zijn nieuwste briefadvies ‘Blijf scherp op continue ontwikkeling topsectorenaanpak’.