Briefadvies: Blijf scherp op continue ontwikkeling topsectorenaanpak

De topsectorenaanpak verdient verbetering. De mooie plaats van Nederland op internationale ranglijsten is geen reden om tevreden achterover te leunen. Belangrijkste probleem is dat de financiering van crosssectorale thema’s nog steeds moeilijk is. Daarnaast is de TKI-toeslagregeling te weinig aantrekkelijk en het budget is te versnipperd. Dit zijn problemen in de topsectorenaanpak die op korte termijn aangepakt moeten worden.

Overheid op goede weg

Hoewel het nog niet duidelijk is in hoeverre de stijging op de ranglijsten komt door de topsectorenaanpak, lijkt de overheid met deze aanpak op de goede weg. Met name de publiekprivate samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en de gezamenlijke aanpak ten aanzien van internationalisering, human capital en wet- en regelgeving zijn sterke punten van de aanpak. Buitenlandse beleidsmakers tonen inmiddels warme belangstelling voor de Nederlandse aanpak. Toch moet de overheid scherp blijven en de aanpak continue verbeteren.

Geef prikkels voor financiering van crosssectorale samenwerking

Hoewel het nog niet duidelijk is in hoeverre de stijging op de ranglijsten komt door de topsectorenaanpak, lijkt de overheid met deze aanpak op de goede weg. Maar de topsectoren moeten hun eigen agenda overstijgen. Er zijn te weinig prikkels in het systeem om te investeren in gezamenlijke thema’s, zoals de BioBased Economy en ICT. De overheid moet de topsectoren daartoe met gerichte prikkels stimuleren. De maatschappelijke uitdagingen kunnen daarvoor als uitgangspunt dienen. De raad adviseert om de financiering richting topsectoren in grotere blokken te alloceren rondom enkele zorgvuldig gekozen maatschappelijke thema’s.

Maak de TKI-toeslagregeling aantrekkelijker

Diverse grote bedrijven organiseren hun samenwerking met kennisinstellingen buiten de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) om of richten zich alleen op Europese programma’s. De TKI-toeslagregeling is niet aantrekkelijk genoeg voor veel bedrijven. De raad denkt aan het vereenvoudigen van de inzet van TKI-toeslag of het substantieel verhogen van het percentage van 25% om de regeling aantrekkelijker te maken.