De waarde van creativiteit

De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie hebben gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie.

Die verkenning vormde de basis voor het gezamenlijke advies De waarde van creativiteit, waarin de raden een aantal punten onder de aandacht brengen die zij voor beleidsontwikkeling belangrijk vinden.