dr. M. (Marleen) van de Vate
Beeld: ©AWTI

dr. M. (Marleen) van de Vate

Functie
Raadsmedewerker

Marleen van de Vate werkt sinds april 2024 als raadsmedewerker bij de AWTI.

Hiervoor werkte zij als beleidsmedewerker bij NWO (2015-2024). Eerst bij het domein Sociale en Geesteswetenschappen en daarna bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Daar was ze o.a. betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid omtrent kennisbenutting en maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek en de zelfevaluatie van het NRO.  Ook heeft ze bij verschillende gemeentelijke rekenkamercommissies het gemeentelijk beleid geëvalueerd (2012-2014).

Marleen studeerde algemene taalwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie theoretische taalwetenschap en creolistiek. Haar promotieonderzoek voerde zij uit bij het Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics aan de Universiteit van Tromsø in Noorwegen (2006-2011). Haar proefschrift bestudeert de syntaxis en semantiek van de grammaticale categorieën tijd, modaliteit en aspect in het Saramaccaans, een creooltaal gesproken langs de Surinamerivier en de Saramaccarivier in Suriname.

Lopende projecten: