Beeld: ©AWTI

Kabinetsreactie evaluatie AWTI

Juist in deze tijd van complexe maatschappelijke uitdagingen is er behoefte aan een onafhankelijk adviesorgaan als de AWTI, dat in staat is een overkoepelend beeld te schetsen van het wetenschaps-, technologie- en innovatie-domein. Dit is één van de conclusies van de in 2019 verschenen externe evaluatie van het functioneren van de AWTI van 2015 tot en met 2018.

Minister Van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Keijzer (EZK) reageerden deze week op de evaluatie en maakten duidelijk dat ze deze conclusie delen, evenals de bevinding dat de AWTI-adviezen doorgaans degelijk zijn en een solide analyse bevatten. De bewindslieden doen in hun reactie verschillende suggesties voor het verder versterken van de kwaliteit van de advisering en van de beleidsimpact van adviezen.