WTI en maatschappij

Wetenschap, technologie en innovatie vinden niet in isolatie plaats. WTI maakt onderdeel uit van de samenleving en heeft invloed op de maatschappij. Dat kan positief en negatief zijn. WTI zorgt voor meer kennis, draagt bij aan de ontwikkeling van mensen, kan voor vernieuwing en verbetering zorgen. De ontwikkelingen in WTI kunnen ook vragen en zorgen oproepen, bijvoorbeeld over veiligheid, milieu en privacy. De maatschappij heeft verwachtingen van WTI en ook meningen over bepaalde WTI-ontwikkelingen. Dat leidt tot maatschappelijke discussies.


De AWTI heeft diverse keren geadviseerd over de rol van WTI in en voor de maatschappij. Daarbij kijkt de raad naar de bijdrage die WTI kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en in het realiseren van maatschappelijke transities. De raad adviseert verder over het belang van multi- en interdisciplinaire aanpak.