Technologie en technologiebeleid

Technologie maakt onze wijze van leven mogelijk. Hoe wij produceren en consumeren, hoe wij samenleven en hoe wij communiceren krijgt vorm door technologie. Nieuwe technologieën komen in rap tempo ter beschikking, zoals slimme robots, flexibele 3D-printers en duurzame energietechnologieën.

Verdere inzet op technologische ontwikkeling is cruciaal voor het helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals milieuproblematiek, klimaatverandering en uitputting van energiebronnen en grondstoffen. Tegelijkertijd kunnen nieuwe toepassingen van technologie leiden tot onverwachte en ook ongewenste effecten. Technologie biedt niet alleen kansen, maar kan ook leiden tot nieuwe risico’s.

De overheid heeft een belangrijke rol om technologische ontwikkelingen te stimuleren, maar ook om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden en ongewenste effecten tegen te gaan.

In zijn adviezen gaat AWTI in op de vraag wat nodig is voor een effectief technologiebeleid. Op welke manier dient technologiebeleid afgestemd te zijn op de economische structuur van Nederland en de maatschappelijke vraagstukken die spelen in Nederland? Is technologiebeleid generiek of technologie-specifiek? En hoe moet het nationaal en regionaal technologiebeleid op elkaar afgestemd zijn? De raad gaat ook in op de ondersteuning van specifieke technologieën waaronder ICT, ruimtevaarttechnologie en energie gerelateerde technologieën. De raad adviseert verder over relatie tussen technologie en maatschappij.