Internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie

Wetenschap, technologie en innovatie worden steeds internationaler. Dit komt vooral door de opkomst van Informatie- en communicatietechnologie, liberalisering van de wereldhandel, innovaties in logistiek en transport en ook de ontwikkeling van de kennissamenleving. In de westerse wereld is de omschakeling naar een kennissamenleving al langere tijd gaande. De rest van de wereld volgt in rap tempo. Dit zorgt voor een aanhoudende vraag naar kennis en naar kenniswerkers. De mondiale strijd om kennis zorgt er voor dat iedereen aan deze kenniswerkers trekt. En deze strijd breidt zich steeds meer uit tot de kenniswerkers in wording, de studenten. De internationalisering is goed te zien in de wetenschappelijke wereld. Grote kennislanden als de Verenigde Staten, Duitsland en Verenigd Koninkrijk zijn sterk aanwezig, maar landen als China, Singapore, Brazilië en Korea komen op. Ook innovatie is grensoverschrijdend. Bedrijven kunnen hun producten en diensten over de hele wereld ontwikkelen, produceren, vermarkten en verkopen. Het dwingt bedrijven tot zorgvuldige locatiekeuzes en daarmee ook samenwerkingskeuzes voor al hun bedrijfsactiviteiten. Dit geldt ook steeds meer voor kennisintensieve R&D-activiteiten.

Wat betekent dat alles voor Nederland als kennissamenleving? Hoe sterk staat Nederland in het internationale speelveld? Hoe kan Nederland kansen benutten in samenwerking met andere landen? En hoe kan Nederland strategischer omgaan met het Europese beleid voor wetenschap en innovatie? De raad heeft in de afgelopen jaren regelmatig geadviseerd over deze vragen.