Delen en benutten van kennis

Nederland presteert excellent in wetenschappelijk onderzoek. De AWTI heeft echter vaker geconstateerd dat Nederland het onderzoek nog niet optimaal benut voor succesvolle innovaties op de markt of voor concrete oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Er is meer aandacht nodig voor het delen en benutten van kennis. Innovatie is niet alleen kennisontwikkeling, maar ook kennisbenutting. Dit vergt acties aan de kant van de kennisinstellingen, maar ook het verhogen van het kennisabsorptievermogen bij bedrijven en het versterken van netwerkvorming.

De AWTI adviseert regelmatig over het delen en benutten van kennis. Onderwerpen die aan bod komen zijn valorisatie door kennisinstellingen, kennisabsorptievermogen bij bedrijven, de toegang van het mkb tot kennis en open science.