Verslag - Energietransitie versnellen door innovatie

De AWTI was op 13 juni gastheer van een seminar over de energietransitie in Nederland en zijn buurlanden. AWTI-lid Tim van der Hagen pleitte voor méér aandacht voor innovatie in het energiebeleid.

Seminar Energietransitie
Presentatie AWTI-raadslid Tim van der Hagen

Bijvoorbeeld door betere beprijzing van CO2-uitstoot of een innovatievere opzet van de SDE+ regeling. Daarnaast moet de overheid geld vrijmaken om gericht in te zetten voor langjarige innovatieprogramma’s voor echte doorbraken.

Vervolgens gaf Andreas Ligtvoet van Technopolis een overzicht van de energietransitie in Nederland en een aantal buurlanden. Hij wees op overeenkomsten en verschillen in beleid. Maar het blijft toch lastig om daarmee de verschillen in de voortgang van de energietransitie te verklaren.

Dat vraagt om sterkere regie door overheid en het maken van echte keuzes. Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen uit het AWTI-advies ‘Oppakken en doorpakken’.

Seminar Energietransitie

Tot slot presenteerde Frans Rooijers, directeur van CE Delft, de lessen die hij in de afgelopen jaren geleerd had over effectief beleid voor energie-innovatie. Regelmatig zetten overheden in op het ‘pushen’ van specifieke innovaties. Met gemengd resultaat. Soms mislukt het omdat er geen markt is voor de innovaties of omdat ze niet kunnen opboksen tegen de bestaande opties. Daarom is het ook goed om innovatie te stimuleren door vraag te creëren, bijvoorbeeld door steeds strengere regels of het beprijzen van ongewenste effecten.

Deze presentaties bleken genoeg voer voor een levendige discussie met de volle zaal onder leiding van Tanja Nolten van de Energiekaart.