Verslag AWTI symposium "Alle innovatie telt!"

Innovatie is de motor van economische groei en staat aan de basis van welvaart en welzijn. Daarover is iedereen het eens. Echter, de aandacht voor innovatie in het beleid blijft vooral beperkt tot technologische innovatie. Sociale innovatie en diensteninnovatie blijven onderbelicht. Onterecht, want: Alle innovatie telt! Op 27 februari 2014 organiseerde de AWTI hierover een symposium.