Advies: Diensten Waarderen

Diensten zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. De uitvoer van diensten is voor de economische groei bijna net zo belangrijk als de binnenlandse geproduceerde uitvoer van goederen. Het lijkt dus logisch dat ook in het innovatiebeleid ruim aandacht is voor diensten. Dit is echter niet (meer) het geval, zeker niet in vergelijking met andere landen om ons heen.

Het huidige innovatiebeleid schiet tekort met een eenzijdige aandacht op technologie. Er is meer nodig; Nederland laat kansen liggen op het terrein van diensteninnovatie. De AWT adviseert de minister van Economische Zaken daarom om de fundamenten van het innovatiebeleid te herijken, en direct actie te ondernemen.