Nederland in Horizon 2020

Dit is een kwantitatieve studie om in kaart te brengen hoe Nederland (d.w.z. Nederlandse organisaties zoals kennisinstellingen en bedrijven) de afgelopen jaren heeft geparticipeerd in het belangrijkste EU-programma voor WTI: Horizon 2020. De studie heeft 2 deeldoelen, namelijk:
1. De ‘aansluiting’ van Nederland op het EU-beleid voor WTI via participatie in Horizon 2020 in meer reliëf én detail laten zien;
2. De prestaties van Nederlandse actoren via een benchmark in vergelijkend perspectief zetten. Enerzijds door middel van een binnen-Nederlandse benchmark tussen vier Nederlandse regio’s. Anderzijds ook via een vergelijking met enkele referentiegebieden elders in de EU.

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van de AWTI als onderdeel van het adviestraject voor het advies 'Strategisch Samenspel'.