Beeld: ©AWTI

AWTI Reactie op Evaluatierapport Commissie Knottnerus aan MinOCW

Een externe commissie onder leiding van prof. dr. André Knottnerus heeft de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) geëvalueerd. De evaluatie besloeg de periode 2015-2018.

De AWTI onderschrijft de conclusies van de evaluatiecommissie. Naast complimenten voor de kwaliteit van het werk van de AWTI, vraagt de commissie aandacht voor meer zichtbaarheid en een brede invalshoek.