Achtergrondstudie - Diplomatie voor wetenschap, technologie en innovatie (TNO)

In opdracht van de AWTI onderzocht TNO hoe de WTI-diplomatie in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland functioneert: hoe is deze georganiseerd, tot welke resultaten leidt dit en welke lessen kan Nederland daaruit trekken? Deze studie is verricht ten behoeve van het AWTI-advies ‘WTI-Diplomatie’.

Beide landen slagen erin zich internationaal sterk te profileren als kennis- en innovatieland en hanteren een duidelijke strategie voor hun WTI-diplomatie, die via gerichte plannen wordt uitgevoerd. Daarbij zetten ze verschillende ‘nieuwe’ instrumenten in: zo heeft Zwitserland kennis- en innovatiecentra (‘swissnex’) opgezet in een aantal WTI-hotspots in de wereld en werkt het Verenigd Koninkrijk met enkele ruime fondsen waarin wetenschappelijke samenwerking wordt gekoppeld aan de samenwerking met opkomende en ontwikkelingslanden.