Vergelijkend onderzoek tussen Oostenrijk en Nederland naar de risico’s en maatregelen bij internationale onderzoekssamenwerking

Ten tijde van het adviestraject is tussen Oostenrijk en Nederland een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de risico’s en maatregelen bij internationale onderzoekssamenwerking. Vanwege Europese of bredere internationale afspraken opereren beide landen onder dezelfde regels. Maar tegelijkertijd kennen beide landen ook hun eigen dynamiek rondom dit onderwerp.

Tijdens een werkbezoek bij de Oostenrijkse Raad voor Onderzoek en Technologie Ontwikkeling (RFTE), zijn voor deze studie verschillende interviews afgenomen. De resultaten laten zien dat er ruimte is voor wederzijdse lessen op basis van de verschillen, en voor gezamenlijke ontwikkeling van kennis en capaciteiten op dit onderwerp. De inzichten en ervaringen opgedaan tijdens deze studie, onderstrepen eens te meer het belang van Europese afstemming op het gebied van kennisveiligheid.