Terug- en vooruitblikken met Patrick Essers

Hoe heb je het afgelopen jaar ervaren?

Ik vind dit een prachtige organisatie! Binnen de AWTI werken professionals die vanuit hun passie voor wetenschap, technologie en innovatie adviezen maken. Wij willen de wereld een stukje beter maken met onze gevraagde en ongevraagde adviezen. Er is zoveel kennis, zoveel expertise. Het is fantastisch te zien hoe wij elkaar in het denken, analyseren en adviseren scherp blijven houden. Dat kan pittig en kritisch zijn, maar verloopt altijd constructief en in positieve sfeer. We leveren gedegen, doordachte en samenhangende adviezen op. En we lachen veel met elkaar als we - tegenwoordig hybride- gezamenlijk de week opstarten. Ik probeer mijn stafleden en de raadsleden zo goed mogelijk te faciliteren in hun werk.

Patrick Essers
Beeld: ©AWTI

Er is zoveel kennis, zoveel expertise. Het is fantastisch te zien hoe wij elkaar in het denken, analyseren en adviseren scherp blijven houden.

Adviezen die op korte termijn uitkomen
Ons eerstvolgende advies gaat over de vraag hoe allerlei soorten onderzoek (fundamenteel, toepassingsgericht, praktijkgericht) en disciplines (zoals alfa, gamma en bèta) beter kunnen worden verbonden. Daarnaast werken we aan een advies over hoe Nederland optimaal gebruik kan maken van het Europese WTI-beleid. Tenslotte werken we aan een advies over wetenschap, technologie en innovatie post-COVID19.

Thema’s 2022
In ons werkprogramma 2022, dat deze week aan de Tweede Kamer is aangeboden, staan drie grote thema’s voor de (nabije) toekomst. Het eerste gaat over de veranderende relatie tussen WTI en de samenleving. De vraag is wat de overheid kan doen om wederzijdse versterking te stimuleren. Het tweede thema gaat over de vraag hoe we komen we tot beleid dat grote maatschappelijke uitdagingen ondersteunt. Daarnaast gaan we aan de slag met het thema kennisveiligheid en openheid in internationale WTI-samenwerking. Dat gaat over de vraag hoe de overheid een balans tussen beide kan bevorderen. Op deze thema’s willen we ook agenderend te werk gaan en het gesprek erover meer en vaker opstarten.
 

‘Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven. Met onze adviezen willen wij de Nederlandse overheid helpen beleidskeuzes te maken waardoor wetenschap, technologie en innovatie voor de Nederlandse samenleving nog beter kan floreren.’

Wat motiveerde jou een jaar geleden bij de AWTI te solliciteren?

In de tijd dat ik nog bij Ericsson Nederland werkte als directeur New Business Development & Innovation Management, kwam ik voor het eerst in contact met de toen nog AWT organisatie. Twee adviezen van de AWT, over diensteninnovatie en sociale innovatie, vormden de aanleiding voor het symposium, dat werd gehouden in de aula van de universiteit Tilburg, mijn woonplaats. Vanaf dat moment ben ik de AWT(I) intensief blijven volgen.

Wat ik persoonlijk vooral interessant vond was de insteek dat wetenschap en technologie weliswaar belangrijke voorwaarden voor innovatie zijn, maar dat deze onvoldoende zijn voor het realiseren van toegevoegde waarde in de gehele waardeketen. Binnen een multinational als Ericsson, hadden we destijds regelmatig de discussie dat de samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven succesvoller kan worden in het omzetten van onderzoek en kennis in innovatieve vindingen (valorisatie), wanneer technologische innovatie nadrukkelijker gekoppeld wordt aan diensten- en sociale innovatie.

Zelf heb ik Elektrotechniek in Eindhoven gestudeerd en ben in 1992 gaan werken bij het toenmalige PTT Telecom, huidige KPN. De digitalisering deed net haar intree, door de introductie van ISDN in Nederland. Vanuit Opleidingen Telecom moest heel de organisatie worden getraind, en hier heb ik mijn bijdrage aan geleverd als technical trainer en projectmanager. Vanaf 1996 ben ik bij Ericsson Nederland gaan werken, waar ik via een management development traject, de volle breedte van het bedrijf heb leren kennen.

In 2013 ben ik bij het Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM) gaan werken. Daar heb ik de organisatie getransformeerd van een subsidiegedreven organisatie tot een zelfstandig instituut. In 2015 startte ik bij het Europese Instituut voor Innovatie & Technologie, EIT Digital. Hier was ik als directeur Benelux verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de organisatie. De componenten wetenschap, technologie en innovatie waren de hoofdbestanddelen binnen EIT Digital. Dit is de basis geweest om uiteindelijk ook bij de AWTI terecht te komen. Doorslaggevend in mijn uiteindelijke keuze om voor de AWTI te gaan werken, is de bijdrage die ik nu direct aan Nederland kan geven met adviezen aan de regering en de Tweede Kamer. Het werken aan maatschappelijke uitdagingen, onafhankelijk en voorbij de waan van de dag. Waarbij een wetenschappelijke onderbouwing van elk advies zeer zeker aan de basis ligt.

Patrick Essers met uitzicht op Den HAag
Beeld: ©AWTI

Mijn grootste speerpunt is meer aan te zetten tot denken en handelen en daarbij de bekendheid en impact van onze adviezen vergroten.

Welke wensen en ambities heb je met de AWTI ?

Ik wil samen met de raads- en stafleden de organisatie verder professionaliseren. Een AWTI 2.0. Op korte termijn kunnen we een nieuwe voorzitter bekendmaken, die de komende jaren samen met de negen raadsleden en de stafmedewerkers, de organisatie vertegenwoordigt.

Mijn grootste speerpunt is meer aan te zetten tot denken en handelen en daarbij de bekendheid en impact van onze adviezen vergroten. We bieden niet alleen het advies aan de minister of Tweede Kamer aan. We proberen ook betrokken maatschappelijke organisaties in beweging te krijgen. Om dat te bereiken organiseren we ook webinars, technische briefings, symposia, presentaties en werken we mee aan podcasts etc. We willen een bredere groep informeren over de aanbevelingen in onze adviezen. Op 26 oktober organiseren we een webinar over de vraag: Hoe kunnen ondernemers beter gebruik maken van de kennis die onderzoekers ontwikkelen?

We maken goed doordachte adviezen en willen natuurlijk niet dat die verdwijnen in een lade op een van de departementen. Ook zijn we aan het kennismaken met verschillende media, om een groter publiek te bereiken. Want de AWTI mag in Nederland veel meer naamsbekendheid krijgen, net als een SER of WRR. Op dit moment zijn we naar mijn mening nog te weinig zichtbaar.

Over een jaar heb ik met onze nieuwe voorzitter, de raad en de stafleden de AWTI 2.0 organisatie uitgewerkt en hebben we daarin de eerste doelen gerealiseerd. Over vijf jaar blikken we terug op een ontwikkeling van de AWTI van een ingetogen en bescheiden adviesraad naar een zichtbare adviesraad die een stevige plek heeft in het landschap van adviesraden en invloed heeft op het beleid.

Aanmelden AWTI e-mail alert

Eenmaal per week attendeert de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) geïnteresseerden per e-mail op actuele documenten die relevant zijn voor het wetenschaps- en innovatiebeleid.

Aanmelden voor deze nieuwsbrief? Dat kan eenvoudig door op deze link te klikken.