Artikel: Het stelsel op scherp gezet

Voor het september-nummer van Th&ma, tijdschrift over het hoger onderwijs, schreven raadsmedewerkers Hamilcar Knops en Annelieke van der Giessen en raadsleden Sjoukje Heimovaara en Uri Rosenthal een artikel, naar aanleiding van het recente AWTI-advies.

Het Nederlandse hogeronderwijsstelsel is onvoldoende voorbereid op de toekomst’, constateren de auteurs. ‘Om daarin verandering te brengen, moeten universiteiten en hogescholen zich scherper profileren en diepgaander samenwerken en zal de overheid meer regie moeten voeren. Dat zal helpen om studenten beter op hun plaats te krijgen, toponderzoek uit te bouwen en internationaal meer zichtbaarheid te geven, en een grotere impact te hebben rond maatschappelijke uitdagingen.

Rosenthal, U., S. Heimovaara, A.M. van der Giessen en H.P.A. Knops, ‘Het stelsel op scherp gezet. Naar toekomstbestendig hoger onderwijs en onderzoek’, Th&ma 2019, nr. 3, p. 43-49