Achtergrondstudie 2: Beleidsanalyse. Welke onderdelen van het overheidsbeleid richten zich op de verspreiding van innovatie?

De centrale vragen van deze notitie zijn: in hoeverre maakt de verspreiding van innovatie in Nederland onderdeel uit van het innovatiebeleid? Welke onderdelen van het beleid zijn hierop gericht?

Om waarde te hebben voor de economie en de samenleving moeten innovaties zich breed verspreiden zodat veel mensen en organisaties ze kunnen gebruiken, zoals het AWTI advies ‘Verspreiding. De onderbelichte kant van innovatie’ betoogt. Innovaties verspreiden zich via de markt of andere kanalen, naar verschillende consumenten, landen, regio’s, sectoren, markten en bedrijven. Verspreiding kan lopen van de innoverende partijen naar de eindgebruikers, consumenten of professionals, of naar andere organisaties die het oppakken, implementeren of gebruiken om zelf weer nieuwe producten of diensten te ontwikkelen.