Achtergrondstudie 1: Zes Casussen

Deze notitie beschrijft de wijze waarop de AWTI te werk is gegaan bij het opstellen van zes exploratieve casussen ten behoeve van het advies ‘Verspreiding. De onderbelichte kant van innovatie’.