Achtergrondstudie - Een quick scan van de institutionele context van toegepast-onderzoeksorganisaties (Technopolis Group)

In opdracht van de AWTI heeft Technopolis Group vier korte landenstudies uitgevoerd die inzicht verschaffen in de plaats en functie van RTOs (research and technology organisations) in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat hier om een quickscan die beoogt opvallende verschillen, trends en ontwikkelingen te identificeren. Deze bieden extra stof ter reflectie.