Jaarverslag 2017

De raad heeft in 2017 adviezen en een achtergrondstudies uitgebracht. Het jaarverslag bevat hiervan een beknopt overzicht. Bij elk advies is kort beschreven hoe adviesvragers, veldpartijen en de pers hebben gereageerd.