Sectorbeeld- en vervolgacties kennisveiligheid

Op 16 oktober 2023 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over kennisveiligheid. De aanleiding was het Sectorbeeld kennisveiligheid: een extern onderzoek naar kennisveiligheidsbeleid aan universiteiten, waar door de Kamer om is gevraagd. Het sectorbeeld laat zien dat alle universiteiten met het onderwerp aan de slag zijn en sommige al verder dan andere. Er is aandacht voor dilemma’s waarmee universiteiten zich geconfronteerd zien en eventuele lessons learned waar universiteiten van elkaar kunnen leren. Naast dit sectorbeeld ontvangen alle universiteiten een individuele terugkoppeling in de vorm van een instellingsbeeld waarin hun antwoorden worden gecontextualiseerd binnen het sectorbeeld.

De brief van de minister schetst vervolgens het vervolg van de kant van het ministerie. Daarin wordt onder meer een nieuw onderzoeksprogramma naar kennisveiligheid aangekondigd en een verkenning naar de invoering van een volwassenheidsmodel kennisveiligheid voor organisaties. Daarmee geeft de regering verdere invulling aan het AWTI-advies Kennis in conflict - veiligheid en vrijheid in balans.