Kabinetsreactie AWTI-advies 'Grenzeloos onderzoeken'

Voor het advies 'Grenzeloos onderzoeken' ging de AWTI aan de slag met de vraag: Hoe kan de rijksoverheid interdisciplinair onderzoek beter en blijvend stimuleren? De AWTI concludeerde dat een helder onderscheid nodig is tussen twee rollen die de overheid hierbij heeft. Aan de ene kant vertrouwen en ruimte bieden aan interdisciplinariteit die vanuit de wetenschap en maatschappij ontstaat. Aan de andere kant richting geven aan en coördineren van interdisciplinair onderzoek gericht op maatschappelijke opgaven.

In de kabinetsreactie stelt Minister Dijkgraaf dat de AWTI de kenmerken van interdisciplinair onderzoek scherp uiteen zet. Hij onderschrijft de aanbevelingen, die invulling krijgen in het beleid. In de brief gaat Dijkgraaf nader in op alle aanbevelingen in het advies.