Beeld: ©AWTI

Achtergrondstudie: How National Governments and Research Institutions Safeguard Knowledge Development in Science and Technology

In opdracht van de AWTI heeft het LeidenAsiaCentre (LAC) het  kennisveiligheidsbeleid in verschillende landen vergeleken. De bestudeerde landen waaronder Australië, Frankrijk, Taiwan en de Verenigde Staten, hebben elk een andere aanpak. Deze aanpak hangt af van de nationale politieke context, geografische ligging, ervaring met buitenlandse inmenging en de mate van internationalisering van hoger onderwijs en onderzoek. De studie laat een verband zien tussen de effectiviteit van de aanpak en de uitgebreidheid, coherentie en pragmatisme van het beleid. Ook de mate van afstemming tussen overheid en kennisinstellingen is van invloed.