Briefadvies over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Met dit briefadvies werpt de AWTI een kritische blik op het NWA-beleid in de aanloop naar de evaluatie van de NWA die dit jaar zal plaatsvinden samen met een herijking van de routes en consortia.