Briefadvies over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Met dit briefadvies werpt de AWTI een kritische blik op het NWA-beleid in de aanloop naar de evaluatie van de externe evaluatie van het NWA-programma 2018-2021 samen met een herijking van de routes en consortia.

De AWTI stelt dat het NWA-beleid te diffuus is en de positionering niet voldoende duidelijk. Ook vindt de AWTI dat de coördinatie en implementatie van het beleid te ingewikkeld is. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurde op 14 september zijn reactie naar de Tweede Kamer, samen met de externe evaluatie en de aanbiedingsbrief van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).