De Nederlandse kennisintensieve start-ups en het innovatie-ecosysteem waarin ze zich ontwikkelen (Leonardo Fuligni)