Werkprogramma 2016-2018: Voorbij de horizon

In overleg met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken is het meerjaren werkprogramma 2016-2018 van de AWTI vastgesteld.

In 'Voorbij de horizon: AWTI Werkprogramma 2016-2018' identificeert de raad drie thema's waarop de komende jaren adviezen worden uitgebracht:

  • Innovatief vermogen
  • Internationalisering van de kennis- en innovatieketen
  • Publieke sectoren en publiek-22private samenwerking