Briefadvies Collaborate to innovate

De AWTI heeft een briefadvies gekoppeld aan de landenstudie "Collaborate to Innovate: Knowledge and Innovation Cooperation between Brazil and the Netherlands”.

De AWTI vindt het van belang te investeren in samenwerking tussen Nederland en Brazilië op het gebied van kennis en innovatie. De AWTI beveelt het volgende aan:

  • stel prioriteiten
  • investeer in een herkenbaar beeld van Nederland
  • randvoorwaarden voor succes zijn langdurige betrokkenheid en consistent optreden
Aanbieding van het landenstudie Collaborate to innovate aan de ambassadeur van Brazilië Piragibe Dos Santos Tarragô en aan directeur-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Hans Schutte
Aanbieding van de landenstudie Collaborate to innovate aan de ambassadeur van Brazilië Piragibe Dos Santos Tarragô en aan directeur-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Hans Schutte door AWTI-voorzitter Uri Rosenthal (9 november 2015).