Kaft AWTI-advies Kansen pakken met kennis

Advies: Kansen pakken met kennis - Hoe onderzoekers en ondernemers elkaar beter vinden

De AWTI adviseert een aantal gerichte maatregelen waardoor onderzoekers en ondernemers elkaar vaker zullen vinden en beter kunnen samenwerken. Belangrijk is om beter rekening te houden met de verschillende behoeften bij ondernemers, met name het midden- en kleinbedrijf (mkb). 

“Nieuwe kennis is hard nodig om de economie gezond te houden en maatschappelijke uitdagingen op te lossen,” stelt Jos Benschop, raadslid van de AWTI. “Nederlandse kennisinstellingen spelen internationaal in de voorhoede van het onderzoek. Maar slechts een klein deel van de ondernemers weet hiervan te profiteren. Dat is een gemiste kans. In het toepassen van de kennis loopt Nederland achter op onze buurlanden.”

Help het mkb om de juiste onderzoeker(s) te vinden

“De uitwisseling van kennis tussen onderzoekers en ondernemers kan beter,” vervolgt Benschop. “In dit advies doet de AWTI voorstellen voor maatregelen waardoor ondernemers en onderzoekers elkaar vaker zullen vinden en beter zullen samenwerken. Nu gaat dat nog niet overal goed. Dat komt onder andere omdat het huidige beleid te weinig is afgestemd op de verschillende behoeften bij ondernemers, met name die van het midden- en kleinbedrijf (MKB).” 

Daarom doet de AWTI concrete voorstellen om de vragen van ondernemers en onderzoekers beter te ‘matchen’. Vooral kleinere en minder innovatieve ondernemingen hebben hierbij hulp nodig. De AWTI stelt voor om te zorgen voor meer ‘kennismakelaars’ die ondernemers en hun vragen koppelen aan de juiste onderzoekers. Daarnaast adviseert de AWTI om geld beschikbaar te stellen waarmee kleine ondernemingen samen een kennisvraag kunnen uitzetten bij een kennisinstelling.

Mensen maken het verschil

“Veel kennis wordt uitgewisseld via mensen die een brug vormen tussen kennisinstellingen en ondernemingen,” legt Benschop uit. “Denk bijvoorbeeld aan studenten die een afstudeerstage doen bij een bedrijf of onderzoekers met een dubbelfunctie bij bedrijf en kennisinstelling. Het gaat om grote aantallen en juist richting minder innovatieve ondernemingen ligt hier een groot onbenut potentieel. De AWTI adviseert dan ook om meer aandacht te hebben voor deze route van kennisuitwisseling en dit gericht te bevorderen.”

Zorg voor professionele ondersteuning en bied maatwerk

Kennisinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen of onderzoeksinstituten, kunnen zelf stappen zetten om de uitwisseling van kennis met ondernemers te verbeteren.

“Effectieve kennisoverdracht is maatwerk,” aldus Benschop. “De AWTI roept de regering en het parlement op om het belang van kennisoverdracht als één van de hoofdfuncties van kennisinstellingen duidelijk te onderstrepen. En steun dan de kennisinstellingen in het verder uitbouwen van een professionele ondersteuning voor kennisoverdracht naar ondernemers en de opbouw van een bloeiend ‘ecosysteem’."