Kabinetsreactie AWTI-advies Beter van start

In ‘Beter van start - De sleutel tot doorgroei van kennisintensieve startups’ (oktober 2020) adviseert de AWTI de overheid over het wegnemen van hindernissen zodat meer (kennisintensieve) startups doorgroeien naar levensvatbare bedrijven. In een brief aan de Tweede Kamer, noemt staatssecretaris Mona Keijzer het advies “waardevol”. Ze constateert dat het huidige kabinet al veel heeft gedaan om onderzoeks- en innovatie-ecosystemen te versterken en rekent erop dat het volgende kabinet hierop voortbouwt.