Advies: Alfa en Gamma stralen

De overheid wil dat er meer wetenschappelijke kennis voor de praktijk beschikbaar komt. Hierbij richt haar beleid zich vooral op de economische waarde die onderzoek moet opleveren. De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) pleit in het advies Alfa en Gamma stralen voor een bredere waardering voor wetenschap. De wetenschappen hebben namelijk ook een maatschappelijke, culturele en democratische functie, vooral de alfa- en gammavakken.