Advies: Weloverwogen impulsen

De overheid heeft de afgelopen jaren vaak te impulsief gehandeld bij het geven van impulsen aan onderzoek en innovatie. Dat staat in het vandaag gepubliceerde advies Weloverwogen impulsen van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). 'We hebben het al vaker gezegd, het is noodzakelijk dat de overheid een nationale strategie ontwikkelt. Maar ook zorgt voor rust, reinheid en beleid op maat', aldus Joop Sistermans, voorzitter van de AWT.