Advies: Diensten beter bedienen

Het innovatiebeleid bedient de dienstensector onvoldoende. Een verbreding van het beleid naar niet-technische innovatie is noodzakelijk.