Advies: Tijd om te oogsten!

Nederlandse bedrijven moeten sterker inzetten op innovatie om op het interna­tionale speelveld overeind te blijven. De overheid moet deze stra­tegie veel krachtiger ondersteunen.