Advies: Wijsheid achteraf

Nederlandse universiteiten leggen verantwoording af over de bekostiging en kwaliteit van hun onderzoek. Dat is prima, maar niet genoeg. Ook het onderzoeksbeleid en de strategische keuzes moeten worden verantwoord. De minister van OCenW moet de universiteiten hierop aanspreken. De mogelijkheden hiervoor bestaan al. Nu moet de minister die mogelijkheden gaan gebruiken en een beleidsrijke dialoog aangaan met de universiteiten.