Advies: Wat van ver komt...

Het beleid van het ministerie van OCW om bilaterale onderzoekssamenwerking te stimuleren met China, Rusland en Hongarije moet worden stopgezet. Met de middelen die vrijkomen, ongeveer 5,5 miljoen euro per jaar, moet Nederland aantrekkelijker worden gemaakt voor buitenlandse toponderzoekers.