Advies: Ruimtevaartbeleid

Vorig jaar is het rapport van de Verkenningscommissie Ruimtetechnologie (VCRT) verschenen. De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) geeft in het onderhavige advies zijn reactie op dit rapport. Hij grijpt de gelegenheid aan om in meer algemene zin op het ruimtevaartbeleid in te gaan met het oog op de noodzakelijke heroriëntatie van dit gebied.