Advies: Het nut van de grote technologische instituten

Het advies heeft betrekking op de positie van de grote technologische instituten - de zogenoemde gti's - binnen de Nederlandse kennisinfrastructuur. Ter voorbereiding op dit advies is gesproken met een zeventigtal mensen uit de omgeving van de gti's en vergelijkbare instellingen in het buitenland.