Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 29 februari 2024

Minister Dijkgraaf wil kansengelijkheid bij de selectie van studenten vergroten. Dat schrijft de minister in een Kamerbrief over selectie in het hbo en wo, naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de onderbouwing van selectieprocedures. De Tweede Kamer wil een eigen chatapplicatie voor bewindspersonen en ambtenaren. De onlangs ingevoerde Digital Service Act gaat voor alle digitale diensten gelden en de Europese Commissie gaat onderzoeken of TikTok zich hier aan houdt. Wetenschappers uiten hun zorgen over het gebrek aan transparantie van Neuralink bij communicatie over de veiligheid en prestaties van de Neuralink-hersenchip. Dit en meer in de e-mail alert van deze week.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

ESA kiest Nederlands satellietsysteem voor lokale emissiemonitoring

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft groen licht gegeven voor de realisatie van de Nederlandse TANGO-satellieten. Daarover schrijven Holland High Tech en TNO. Tango meet op bronniveau de broeikasgasuitstoot van onder andere energiecentrales, kolencentrales, vuilnisbelten en fabrieken. De Nederlandse voorganger TROPOMI is actief sinds 2017 en kan wereldwijd zo’n 5% van de uitstootbronnen in beeld brengen. TANGO moet dit percentage opschalen tot zo’n 75%. “Met TANGO kan Nederland het allerbeste wat we in huis hebben op het gebied van wetenschap en geminiaturiseerde satelliettechnologie via ESA inzetten om de uitstoot van broeikasgassen in kaart te brengen en terug te dringen”, zegt Harm van de Wetering, directeur van het Netherlands Space Office (NSO). “Het is voor de wereld en dus ook voor Nederland essentieel dat we nu en op de lange termijn bijdragen aan de wereldwijde klimaatuitdaging. Daarom heeft dit onderwerp ook een prominente plaats in de langetermijn ruimtevaartagenda.” De missie wordt ontwikkeld door de Nederlandse partijen ISISpace, TNO, SRON en het KNMI.
Nieuwsbericht Holland High Tech
Nieuwsbericht TNO


Commissie schetst maatregelen voor verbetering digitale infrastructuur

De Europese Commissie heeft een witboek en een reeks mogelijke maatregelen over digitale infrastructuur gepresenteerd. In het witboek worden uitdagingen geanalyseerd en mogelijke scenario’s geschetst om investeringen aan te trekken, innovatie te bevorderen en cybersecurity te verbeteren. “In Europa hebben we nog steeds 27 nationale telecommunicatiemarkten met verschillende netwerkarchitecturen, verschillende niveaus van netwerkdekking, een verschillend nationaal spectrumbeheer en verschillende regelgeving. Deze versnippering is een gemiste economische kans”, zegt Eurocommissaris Vestager. “In het witboek hebben we verschillende beleidsoplossingen aangewezen om bij te dragen tot de totstandbrenging van een eengemaakte markt voor telecommunicatie. Dit zal helpen omdat we een digitale infrastructuur nodig hebben die iedereen, overal in Europa beveiligde, snelle en betrouwbare connectiviteit biedt.” Daarnaast doet de Commissie aanbevelingen voor maatregelen op nationaal en EU-niveau om de beveiliging van onderzeese kabelinfrastructuren te verbeteren.
Persbericht Europese Commissie
Vragen en antwoorden
Nieuwsbericht Europese Commissie
Publicatie Europese Commissie


Eerste private maanlanding ooit geslaagd

De maanlander Odysseus van het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines is succesvol geland op de maan. Daarover schreven diverse media. Het is de eerste succesvolle commerciële maanlanding ooit en de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. De maanlander gaat onderzoek doen naar het effect van geladen deeltjes van de zon op het oppervlak van de maan. De komende jaren wil de Amerikaanse regering de Amerikaanse ruimtevaartsector een impuls geven. NASA heeft een groot deel van de missie betaald. De komende jaren wil NASA vaker gebruik maken van private partijen om uitrusting en wetenschappelijke instrumenten naar de maan te helpen vervoeren en testen, ter voorbereiding van plannen om in 2026 astronauten naar de zuidpool van de maan te sturen.
Artikel Nature
Artikel RTL Nieuws
Artikel NU.nl

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Kamer wil capaciteitsfixus voor Engelstalige trajecten eerder mogelijk maken

De Tweede Kamer wil een capaciteitsfixus op trajecten binnen een opleiding al mogelijk maken, vooruitlopend op de Wet Internationalisering in Balans (WIB). Bij de stemmingen over de OCW-begroting werd het VVD-amendement met dit voorstel aangenomen. Minister Dijkgraaf had het voorstel eerder sterk ontraden, omdat hij het van belang vindt om de wet als volledig pakket te behandelen. Dijkgraaf heeft in een reactie aangegeven dat het hoogst onzeker is of er tijdswinst wordt geboekt met het aannemen van dit amendement. Job Buiting, voormalig jurist bij het ministerie van OCW, waarschuwt in een interview met HOP dat een dergelijke fixus geen stand zal houden.
Amendement van het lid Martens-America (VVD)
Overzicht stemmingen
Artikel HOP/U-Today
Artikel ScienceGuide
Artikel HOP/U-Today
Artikel HOP/U-Today


Symposium Jonge Akademie over ‘Iedereen professor!’

Begin februari organiseerde De Jonge Akademie het symposium ‘Iedereen Professor!’. De Jonge Akademie pleit ervoor om de rechten van hoogleraren rond promotietrajecten los te koppelen van het functieprofiel hoogleraar en deze toe te kennen aan alle universitair (hoofd)docenten. Dit zou moeten zorgen dat jonge universitair (hoofd)docenten meer slachtkracht en zelfstandigheid kunnen verkrijgen en minder afhankelijk worden van een hoogleraar. Daarnaast zou het de werkdruk en begeleidingslast van hoogleraren verminderen en in lijn zijn met het landelijke programma ‘Erkennen en waarderen’. Tijdens het symposium gingen universitair (hoofd)docenten, hoogleraren, beleidsmedewerkers en promovendi in gesprek over het initiatief. De opname van en het verslag over het symposium zijn te vinden op de website van De Jonge Akademie. Ook ScienceGuide heeft geschreven over de bijeenkomst.
Artikel De Jonge Akademie
Artikel ScienceGuide


RDI start als Nationale Cybersecurity Certificerings Autoriteit

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) is formeel gestart met haar taak als Nationale Cybersecurity Certificerings Autoriteit (NCCA). De Europese Commissie heeft de eerste cyberbeveiligingscertificeringsregeling vanuit de Cybersecurity Act (CSA) gepubliceerd. Dit eerste schema (EUCC) gaat over Common Criteria certificering voor IT-producten, zoals chips in een bankpas of paspoort of besturingssystemen als Windows, Android of iOS. De certificering moet bedrijven, organisaties en consumenten meer zekerheid bieden over de veiligheid van IT-producten. In de toekomst volgen meer schema’s en die beschrijven cyberveiligheidseisen voor diensten en processen, bijvoorbeeld een schema voor certificering van online diensten. Momenteel is CSA-certificering nog vrijwillig, maar naar verwachting zal dit op termijn veranderen.
Nieuwsbericht RDI


Bedrijven en minister Adriaansens naar digitale technologiebeurs MWC

Deze week nemen bijna 100 Nederlandse bedrijven van startup tot grootbedrijf, kennisinstellingen en overheden deel aan het Mobile World Congress (MWC) in het Spaanse Barcelona. MWC is het grootste mondiale evenement op het gebied van digitale technologieën en -infrastructuur. Bedrijven kunnen hier hun producten en diensten aan internationale partners en investeerders presenteren. “Nederland heeft op dit moment nog altijd een toonaangevende digitale infrastructuur. Dat is echter geen gegeven gezien de razendsnelle technologische ontwikkelingen wereldwijd. Ook uit ons recent verschenen onderzoek Staat van de Digitale Infrastructuur blijkt dat we extra moeten investeren in digitalisering van bijvoorbeeld de zorg en maakindustrie”, zegt minister Adriaansens. “Daarom ben ik ook op het MWC waar de nieuwste ontwikkelingen samen komen. Mijn doel is om daar onze techbedrijven en startups in positie te brengen om kennis, investeringen en partners te vinden en internationaal te groeien. Zo kunnen we een digitale koploper blijven.”
Persbericht Rijksoverheid


TNO onderzoekt AI-gebruik binnen de overheid

TNO onderzoekt de inzet van kunstmatige intelligentie binnen overheidsorganisaties. Daarover schrijft Computable. Er wordt een inventarisatie gemaakt van welke AI-toepassingen en AI-initiatieven overheden gebruiken of inzetten. Het gaat om een ‘verdiepend vervolgonderzoek’ op studies uit 2019 en 2021, op verzoek van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). In 2021 werden er ruim twee keer zo veel toepassingen gebruikt als in 2019. Het doel van dit vervolgonderzoek is om een update te doen van de voorgaande studies en om in kaart te brengen hoe AI in 2024 wordt gebruikt door de overheid.
Artikel Computable


Tweede Kamer wil eigen chatapplicatie voor bewindspersonen en ambtenaren

De Tweede Kamer wil dat het kabinet een verkenning uitvoert naar de mogelijkheid om naar Frans model een chatapplicatie te ontwikkelen of een bestaande in gebruik te nemen, die ministers en hun ambtenaren dienen te gebruiken voor zakelijk chatcontact. Dat opperde NSC-Kamerlid Sandra Palmen in een motie voor het voorjaarsreces. Een dergelijke applicatie zou meer mogelijkheden voor digitale veiligheid bieden en vele opties geven voor meer grip op archivering van berichten. In Frankrijk mogen ministers en hun ambtenaren geen gebruik meer maken van applicaties zoals WhatsApp, Telegram en Signal, maar moeten in plaats daarvan speciaal ontworpen applicaties gebruiken. Afgelopen dinsdag is de motie aangenomen.
Verslag plenaire vergadering
Artikel iBestuur


Fujitsu en TU Delft openen kwantumlab

Fujitsu en de TU Delft hebben het Fujitsu Advanced Computing Lab Delft opgericht. Daarover schrijft Holland High Tech. Hiermee willen de partijen hun samenwerking rond de ontwikkeling van kwantumcomputing-technologieën intensiveren. De twee partners willen de ontwikkeling van kwantumtoepassingen bevorderen en streven naar innovatieve vloeistofsimulatietechnologieën die kwantumcomputing gebruiken bij computationele vloeistofdynamicaberekening, waarbij grootschalige en complexe berekeningen een voortdurende uitdaging vormen. Het lab wordt opgezet bij het kwantumtechnologie-onderzoeksinstituut QuTech.
Nieuwsbericht Holland High Tech


Dijkgraaf roept instellingen op om kansenongelijkheid in selectie studenten tegen te gaan

Minister Dijkgraaf wil de kansengelijkheid bij selectie van studenten vergroten. Dat schrijft de minister in een Kamerbrief over selectie in het hbo en wo, naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de onderbouwing van selectieprocedures. Dijkgraaf vindt het een zorgelijke constatering dat bepaalde groepen studenten, zoals eerste generatiestudenten of studenten met een migratieachtergrond, minder kans hebben om een plek te bemachtigen. De minister schrijft dat er de afgelopen jaren veel kennis beschikbaar is gekomen over de neveneffecten van bepaalde selectiecriteria en instrumenten, en hoe opleidingen daar rekening mee kunnen houden bij selectieprocedures. Hij roept instellingen op om deze kennis in de praktijk toe te passen. Universiteiten van Nederland (UNL) schrijft in een reactie dat universiteiten hier al aan werken en dat nog meer gaan doen.
Persbericht Rijksoverheid
Kamerbrief minister Dijkgraaf
Nieuwsbericht UNL
Artikel HOP/U-Today

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

‘Verklaring van Brussel’ over internationale samenwerking rond onderzoek en innovatie

Tijdens de multilaterale dialoog op hoog niveau over de beginselen en waarden van internationale samenwerking in onderzoek en innovatie is de zogenaamde ‘Verklaring van Brussel’ ondertekend. De verklaring erkent het belang van onderzoek en innovatie, en moet als kompas dienen voor de toekomst van internationale O&I-samenwerkingen. “Wetenschappers en vernieuwers moeten, waar ter wereld ze ook wonen en werken, elkaar kunnen bereiken en samenwerken over grenzen en culturele tradities heen, op basis van een fundament van wederzijds vertrouwen en begrip. Dit is waar we naartoe werken: het opzetten van een mondiaal ethisch kompas voor onderzoek en innovatie, waarbij mensen en waarden centraal staan”, aldus Eurocommissaris Ivanova. De dialoog werd georganiseerd door het Belgische EU-voorzitterschap. Naast de ministers van EU-lidstaten waren er ministers van de belangrijkste partnerlanden van de EU en vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals de OESO, UNESCO en International Science Council.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Persbericht Belgisch EU-voorzitterschap
Verklaring van Brussel


Commissie investeert meer dan 233 miljoen euro in strategische milieu- en klimaatprojecten

De Europese Commissie investeert meer dan 233 miljoen euro in twaalf nieuwe strategische projecten in het kader van het LIFE-programma. De projecten moeten tien lidstaten helpen om hun nationale milieu- en klimaatdoelstellingen te behalen en hun bijdrage aan de groene transitie van de EU opvoeren. Het gaat onder andere om projecten rond het verminderen van fossiele brandstoffen in industriële processen en duurzame stedelijke mobiliteit. “We moeten de aanpassing aan de klimaatverandering aanzienlijk versnellen. Het verbeteren van onze natuurlijke koolstofputten, het koolstofvrij maken van industrieën en vervoer en het vergroten van onze klimaatbestendigheid zullen belangrijke onderdelen van de oplossing zijn”, aldus Eurocommissaris Hoekstra. Nederland is niet betrokken bij de projecten.
Persbericht Europese Commissie


Voorlopig politiek akkoord voor EU-certificeringskader voor koolstofverwijdering

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over de verordening tot vaststelling van het eerste EU-certificeringskader voor koolstofverwijdering. Het gaat om een vrijwillig kader, dat bedoeld is om de inzet van hoogwaardige activiteiten op het gebied van koolstofverwijdering en bodememissiereductie in de EU te vergemakkelijken en versnellen. Het kader richt zich op activiteiten op het gebied van koolstofverwijdering en -reductie, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen permanente koolstofverwijdering, tijdelijke koolstofopslag in duurzame producten, tijdelijke koolstofopslag door koolstoflandbouw en bodememissiereductie.
Persbericht Europese Raad


Nature: Wat betekent de Europese AI Act voor onderzoek?

De EU staat op het punt om via de AI Act een eerste alomvattende reeks wetten aan te nemen om kunstmatige intelligentie te reguleren. Nature beschrijft in een artikel wat de impact van de wet op onderzoek en wetenschap zal zijn. Zo zijn er onderzoekers die de wet verwelkomen vanwege het potentieel om open science aan te moedigen, terwijl er ook zorgen zijn dat de wet innovatie juist in de weg zal zitten. Diverse wetenschappers reageren op de kansen en risico’s van de wet.
Artikel Nature


Europese Commissie lanceert Europees AI Office

Afgelopen week heeft de Europese Commissie het Europese AI Office gelanceerd. Het bureau moet toezicht houden op de (aankomende) regelgeving voor general purpose AI-modellen en toezichthouders van lidstaten ondersteunen. Daarnaast moet het bureau ook AI-innovatie aanjagen. Zo worden er zogenaamde ‘AI-fabrieken’ opgezet, die Europese bedrijven toegang moeten bieden tot Europese supercomputers om grote AI-modellen te trainen. De Commissie kondigde de oprichting van het bureau aan in januari, als onderdeel van een groter AI-innovatiepakket gericht op startups en het mkb.
Artikel Science Business
EU AI Office


DSA van kracht voor alle digitale diensten

Sinds 17 februari geldt de Digital Services Act (DSA) voor alle digitale diensten in de EU. De DSA verplicht diensten onder andere om grondrechten van gebruikers beter te beschermen, online misleiding en informatie aan te pakken en een gelijk speelveld te realiseren voor gebruikers. Tot nu toe gold de DSA alleen voor de 19 allergrootste platforms en zoekmachines. Neth-ER schrijft dat er in de kennissector zorgen zijn over de invoering van de DSA. De wet is mogelijk ook van toepassing op onderzoeks- en onderwijsinstellingen, omdat er geen uitzondering voor non-profit bestaat. Verschillende koepels waarschuwden eerder al dat de DSA een negatief effect zou kunnen hebben op Open Science principes. Vorige week kondigde de Europese Commissie een onderzoek aan om te beoordelen of TikTok voldoet aan de DSA. Het bedrijf zou mogelijk onvoldoende doen op het gebied van de bescherming van minderjarigen, transparantie van reclame, toegang tot data voor onderzoekers en het risicobeheer van verslavend design en schadelijke inhoud.
Persbericht Rijksoverheid
Persbericht Europese Commissie
Artikel Neth-ER
Persbericht Europese Commissie
Artikel Euractiv


CER: Hoe de volgende Europese Commissie de digitale economie kan aanjagen

De EU heeft een enorm potentieel om een bloeiende digitale economie te ontsluiten, maar dan zijn er aanzienlijk zwakke punten die dringend aangepakt moeten worden om van deze veelbelovende signalen te kunnen profiteren. Dat stelt denktank Centre for European Reform (CER) in een publicatie met adviezen voor de digitale agenda van de volgende Europese Commissie. CER is positief over de sterke groei van het aantal succesvolle Europese startups, de adoptie van nieuwe technologie en het tempo van de uitrol van digitale infrastructuur. Tegelijkertijd waarschuwt de denktank dat startups nog steeds moeite hebben om op te schalen, dat kleinere bedrijven achterlopen op het gebied van digitalisering en dat de inspanningen voor een Europese data-economie weinig resultaten opleveren.
Publicatie CER


Eurocommissaris Hoekstra: ‘EU wordt steeds afhankelijker van China voor schone technologie’

De EU wordt steeds afhankelijker van China in haar zoektocht om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en over te stappen op groene technologieën. Dat waarschuwde Eurocommissaris Hoekstra tijdens een evenement van de denktank Bruegel, schrijft Euracitv. Hoekstra gaf aan dat de EU bijvoorbeeld vroeger toonaangevend was op het gebied van de productie van zonnepanelen, maar dat dit inmiddels vooral een Chinese aangelegenheid is.  “We worden steeds afhankelijker van China in onze zoektocht om groener te worden, wat problematisch is”, aldus Hoekstra.
Artikel Euractiv


EU-Canadees digitaal partnerschap van start

Deze maand is het nieuwe digitale partnerschap tussen de EU en Canada in werking getreden. Daarover schrijft Neth-ER. Het partnerschap richt zich op het aanpakken van uitdagingen in de digitale transformatie die invloed hebben op onderzoek, industrie en onze economie. Het partnerschap volgt op de recente aankondiging van Canada’s associatie tot Horizon Europe. In het voorjaar worden de verdere details over het partnerschap besproken tijdens de zogenaamde ‘Digital dialogue’ tussen de EU en Canada.
Artikel Neth-ER


Duitsland en Europese Commissie organiseren ‘enhanced dialogue’ over O&I-beleid

Vorige week spraken Directeur-Generaal voor O&I Marc Lemaitre en de Duitse staatssecretaris voor Onderwijs en Onderzoek Sabine Döring in een ‘enhanced dialogue’ over onderzoek en innovatie. Doel van de bijeenkomsten was om de samenwerking te versterken en EU- en nationale inspanningen op het gebied van O&I op één lijn te brengen. “De versterkte dialoog over zowel nationale als Europese O&I-prioriteiten stelt ons in staat het engagement van Duitsland te herbevestigen om samen te werken met de Commissie om de Europese Onderzoeksruimte werkelijkheid te maken en gebieden te versterken waar Europa toegevoegde waarde biedt”, aldus Döring. De zogenaamde dialogen met lidstaten vormen een nieuw bottom-up-kanaal voor samenwerking met de Europese Commissie om te werken aan een op het land afgestemde aanpak voor O&I.
Nieuwsbericht Europese Commissie


Zeven lidstaten mogen bijna 7 miljard euro aan staatssteun toekennen aan waterstofprojecten

De Europese Commissie heeft zeven lidstaten, waaronder Nederland, goedkeuring gegeven om in totaal 6,9 miljard euro aan staatssteun toe te kennen aan waterstofprojecten in het kader van het IPCEI Hy2Infra. Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Portugal en Slowaijke zijn betrokken bij de projecten. Naar verwachting moeten de publieke investeringen nog eens 5,4 miljard euro aan private investeringen opleveren. Hy2Infra richt zich onder andere op de uitrol van grootschalige elektrolyse-installaties en de ontwikkeling van grootschalige installaties voor waterstofopslag. "De bevoorradingsketen voor hernieuwbare waterstof in Europa staat nog in de kinderschoenen, maar met Hy2Infra ontstaan de eerste bouwstenen van een geïntegreerd en open netwerk van hernieuwbare waterstof", zegt Eurocommissaris Vestager. "Met dit IPCEI worden in een aantal lidstaten de eerste regionale infrastructuurclusters opgezet en wordt de weg gebaand voor interconnecties over heel Europa, conform de Europese waterstofstrategie. Daarmee kan het marktaanbod van hernieuwbare waterstof in Europa worden opgeschaald en komt een Europa dat in 2050 als eerste continent klimaatneutraal is, weer een stap dichterbij."
Persbericht Europese Commissie
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Zorgen bij wetenschappers over gebrek aan transparantie bij Neuralink-hersenchip

Elon Musk heeft bekendgemaakt dat iemand dankzij het hersenimplantaat van zijn bedrijf Neuralink een computermuis met zijn gedachten kan bewegen. Eind januari maakte het bedrijf bekend dat de chip bij zijn eerste menselijke proefpersoon was geïmplementeerd, maar details over de toepassingen bleven uit. Nature schrijft dat onderzoekers zich zorgen maken over de geheimzinnigheid rond de veiligheid en prestaties van het apparaat.  Het bedrijf “deelt alleen de stukjes waarvan ze willen dat we het weten”, zegt Sameer Sheth, een neurochirurg gespecialiseerd in geïmplanteerde neurotechnologie tegen Nature. “Er bestaat grote bezorgdheid in de gemeenschap hierover”, aldus Sheth. In een artikel in het FD noemt hoogleraar neurochirurgie het zorgelijk dat bedrijven als Neuralink snel resultaten willen boeken om investeerders te trekken. “In de academische wereld draait alles om veiligheid en ethische kaders. Nu gaat die techniek de commerciële markt op. Hoe dat bij Musk gaat, weten we nauwelijks, want hij is niet transparant over wat hij doet en hoe.”
Artikel Nature
Artikel FD
Nieuwsbericht BNR


Grootschalig internationaal onderzoek toont hoog vertrouwen in wetenschappers

Mensen over de hele wereld hebben een hoge mate van vertrouwen in wetenschappers, en de meesten willen dat onderzoekers meer betrokken raken bij beleidsvorming. Dat blijkt uit een mondiaal onderzoek met meer dan 70.000 deelnemers dat vorige maand als preprint online is verschenen. Hier heeft Nature over geschreven. De vertrouwensniveaus zouden wel verschillen van land tot land en beïnvloed worden door politieke oriëntatie. “De algemene boodschap is positief”, zegt onderzoeker James Liu. “Zelfs in de nasleep van de COVID-19-pandemie, die zeer polariserend had kunnen zijn voor het vertrouwen van mensen in wetenschappers, is het vertrouwen in een groot aantal demografische categorieën vrij hoog.”
Artikel Nature


Opinie: Maatregelen zijn nodig om de toenemende milieukosten van generatieve AI tegen te gaan

Er zijn op korte termijn pragmatische acties nodig om de ecologische impact van AI te beperken. Dat schrijft onderzoeker Kate Crawford in een opiniestuk in Nature. Begin februari presenteerden de Amerikaanse Democraten een voorstel voor een Artificial Intelligence Environmental Impacts Act of 2024. Dit voorstel geeft het National Institute of Standards and Technology (NIST) de opdracht om samen te werken met de academische wereld, de industrie en het maatschappelijk middenveld om normen vast te stellen voor het beoordelen van de impact van AI op het milieu én om een vrijwillig rapportagekader voor AI-ontwikkelaars en gebruikers te creëren. Crawford is echter kritisch op dit voorstel, omdat “vrijwillige maatregelen zelden zorgen voor een duurzame cultuur van verantwoordelijkheid en consistente adoptie”. “Om de milieueffecten van AI echt aan te pakken is een veelzijdige aanpak nodig, waarbij de AI-industrie, onderzoekers en wetgevers betrokken zijn”, aldus Crawford. “De Artificial Intelligence Environmental Impacts Act is een begin, maar er zal nog veel meer nodig zijn – en de klok tikt.”
Opiniestuk Nature


Grote techbedrijven werken samen om misbruik van AI rond verkiezingen tegen te gaan

Een consortium van techbedrijven hebben een samenwerkingsverband opgezet om misbruik van AI bij verkiezingen tegen te gaan. Onder andere Amazon, Google, Meta, Microsoft, TikTok en OpenAI zijn bij de samenwerking betrokken. Dat kondigden de bedrijven aan op de Veiligheidsconferentie in München. De bedrijven hebben aangegeven een aantal stappen te nemen om schadelijke AI-gegenereerde verkiezingscontent te beperken. Zo wordt er ingezet op technologie om AI-misleiding op te sporen en aan te pakken. Ook moeten gebruikers meer gewaarschuwd worden voor nepnieuws. "Het opzettelijk produceren en verspreiden van misleidende AI-verkiezingscontent kan het publiek bedriegen in manieren die de integriteit van verkiezingen in gevaar kunnen brengen", aldus een verklaring van de nieuwe samenwerking.
Artikel Nextgov/FCW
Artikel RTL Nieuws


VK lanceert interactieve digitale kaart van AI-O&I-ecosysteem

Het Britse UK Research and Innovation (UKRI) heeft een interactieve digitale kaart ontwikkeld om te navigeren door het Britse onderzoeks- en innovatie-ecosysteem voor kunstmatige intelligentie. WAIFinder moet onderzoekers en ontwikkelaars helpen om makkelijker in contact te komen bij bedrijven, financiers, incubators en academische instellingen op het gebied van AI.
Nieuwsbericht UKRI
WAIFinder


Singapore presenteert AI-investeringsplan van 740 miljoen dollar

Singapore gaat de komende vijf jaar meer dan 1 miljard Singaporese dollars (ongeveer 743 miljoen dollar) investeren om haar AI-capaciteiten te vergroten. Dat kondigde vicepremier Lawrence Wong aan in zijn begrotingstoespraak, schrijft CNBC. Het land wil hiermee haar positie als mondiaal zaken- en innovatiecentrum versterken.
Artikel CNBC


Amerikaanse staten introduceren gemiddeld 50 AI-gerelateerde wetten per week

Bijna alle Amerikaanse staten overwegen AI-gerelateerde wetsvoorstellen. Dat blijkt uit een analyse van softwarebedrijf BSA, die exclusief gedeeld is met Axios. Bijna de helft van deze voorstellen gaat over deepfakes. Op 7 februari waren er in totaal 407 AI-gerelateerde wetten in meer dan 40 staten, ten opzichte van 67 in 2023. Hiervan zijn er vorige maand 211 geïntroduceerd. Andere onderwerpen die in de wetten aan bod komen zijn discriminatie en bias, verkiezingen en gezichtsherkenningstechnologie.
Artikel Axios


ITIF: VS moet toewerken naar nationale benadering van digitaal beleid

Amerikaanse staten creëren een lappendeken van digitale regelgeving die consumenten in verwarring brengt, de naleving bemoeilijkt en de digitale economie ondermijnt. Daarom moet de federale overheid ingrijpen en werken aan een consistente nationale benadering van digitaal beleid. Dat stelt denktank Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) in een publicatie. De denktank pleit onder andere voor nationale standaarden op het gebied van onder andere gegevensprivacy en de omgang met datalekken. Verder zou er meer samenwerking moeten komen op het gebied van digitale belastingen, e-commerce en digitale identificatie.
Publicatie ITIF


Wilt u geen nieuws missen over de AWTI? Volg ons dan ook op LinkedIn